07
Pro
2018

Všechno je to dusík

Jak známo, dusík se jmenuje dusík, protože v něm člověk nemůže dýchat a dusí se. Jde hlavně o to, že se v určitých sloučeninách také velice dobře váže na hemoglobin, tj. červené krevní barvivo. To nemá jen odlišovat aristokraty s modrou krví, od obyčejných lidí, plebsu s krví červenou, ale taky přenášet kyslík do všech částí těla a všech orgánů, které jej potřebují. Pokud se ale na hemoglobin naváží jiné chemické látky, pak se kyslíku přenáší do potřebných orgánů jen minimálně. A to sebou nese vedlejší efekty.

Vedlejší efekty

Vedlejšími efekty látek typu poppers jsou jednoznačně schopnosti lidský organismus po vdechnutí „přidusit“. Tohoto efektu se v současnosti hojně využívá ke mnoha zábavným účelům a proto jsou tyto chemikálie dnes tak oblíbené.

You may also like...